Koncert: 19 okt 2023

Solo pesme Miloja Milojevića

Koncertno predavanje „Intima dua“ pod nazivom „Solo pesme Miloja Milojevića“ će se održati u četvrtak, 19. oktobra 2023. godine u 19 časova u Kulturnom centru Srbije.

Koncertno predavanje će predstaviti život i stvaralački rad kompozitora Miloja Milojevića, jedne od najznačajnijih ličnosti srpske umetničke muzike i srpske kulture u prvoj polovini 20. veka.

Bogato obrazovanje koje je Milojević stekao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i na muzičkim akademijama u Minhenu i Pragu, proširilo je njegov umetnički horizont i omogućilo mu da svoje kompozitorsko stvaralaštvo obogati savremenim, evropskim stremljenjima. Bio je prvi Srbin koji je stekao titulu doktora muzičkih nauka.

Dugi niz godina je bio redovni profesor istorije muzike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a ubrzo po osnivanju Muzičke akademije, postao je njen redovni profesor na predmetu kompozicija.

Posebno je bio naklonjen kamernom zvuku. Napisao je veliki broj kompozicija za različite solo instrumente i različite kamerne sastave.

Danas možemo da kažemo da je njegova celokupna kulturna i umetnička delatnost, kojoj je u potpunosti bio posvećen do samog kraja svog života, verovatno presudno uticala na osavremenjivanje muzičke umetnosti u Srbiji u prvoj polovini 20. veka.

Milojević je upravo na polju solo pesme ostavio neke od svojih najuspelijih kompozicija, koje će publika ove večeri čuti u izvođenju „Intima dua“, koji čine sopran Jovanka Mihajlović i pijanistkinja Jelena Ćirković.

„Intima duo“ se dugi niz godina bavi istraživanjem i izvođenjem solo pesama srpskih kompozitora, sa posebnim naglaskom na manje poznatim i retko izvođenim pesmama.

Slušanje izvođenja odabranih solo pesama u interpretaciji „Intima dua“, smenjivaće se sa kraćim video predavanjem i fotografijama iz Milojevićevog života, a koji hronološki prate kako njegov život i stvaralački rad, tako i same solo pesme.