Izložba: 13 jul - 12 avg 2023

Supstrati

Izložba „Supstrati“, koja predstavlja zajednički projekat tri umetnika iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije, biće otvorena 13. jula 2023. Godine u 20 časova u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Publika će moći da poseti izložbu do 12. avgusta 2023. godine.

Kustos izložbe je Klaudija Pecold, osnivač Curating Evolution, a projekat je realizovan pod pokroviteljstvom ministarstava kulture Srbije, Albanije i Severne Makedonije.

Izložbom Supstrati Kulturni centar Srbije u Parizu najavljuje sezonu Otvorenog Balkana koja će se u Centru održati tokom 2024. godine.

Fokusirajući se na savremenu umetnost kao platformu za osvešćivanje i transformaciju prirodne i kulturne baštine, projekat Supstrati ističe suštinske veze koje postoje između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, tri zemlje koje trenutno učestvuju u projektu Otvoreni Balkan i poziva na ponovno povezivanje sa zajedničkim geofizičkim osnovama, zajedničkim ritualima i imaginarijumima koji ih povezuju.

Izložba obuhvata i nove projekte Kristine Pulejkove, Nine Zeljković i Drianta Zenelija, koji potiču i nastavljaju da funkcionišu na lokalitetima u sve tri zemlje. Pretakanjem u više različitih medija njihovi radovi stvaraju za publiku imerzivni doživljaj koji neprestano evoluira.

Izložba Supstrati se fokusira na susret i dijalog između umetnika koji rezultira novom zajedničkom kreacijom, i predodređena je da funkcioniše kao fundamentalni momenat za uspostavljanje programa boravka nomadskih umetnika koji će se odvijati tokom sezone Otvorenog Balkana 2024. 

O PROCESU:

Kristina Pulejkova (Severna Makedonija): Kristina Pulejkova izvodi glasove stvorenja, predmeta i atoma kako bi otkrila i predstavila perspektive koje ne dolaze od ljudi i projektuje publiku u srž doživljaja pomoću inovativne tehnologije. Ona pravi imerzivnu instalaciju za poslednji sprat Kulturnog centra Srbije, koja istražuje ćelijsku strukturu, korene i mitološke narative u vezi sa drvetom jove, vrste koja raste u pograničnim područjima sve tri zemlje, u saradnji sa lokalnim botaničarima.

Nina Zeljković (Srbija): Posle rezidencijalnog boravka u okviru programa Capsule, Nina Zeljković posetila je lokalitete na obalama najstarijih jezera u Evropi, Ohridsko jezero i Prespansko jezero u Severnoj Makedoniji, uključujući i crkvu Svetog Đorđa u Kurbinovu, lokalitet Herakleja Linkestis u Bitoli, ogroman kompleks drevnih grčkih, rimskih i ranih hrišćanskih ruševina na otvorenom, kao i Albaniju, posebno ostrvo Maligrad, kako bi istraživala i tumačila njihovu istoriju i aspiracije. Njen rad biće smešten u prostranom donjem prizemlju Kulturnog centra Srbije, čije se arhitektonske karakteristike uklapaju sa lokalitetima koje je istraživala i koji će se sastojati od labavih plâtana koji prate istoriju lokaliteta, video snimaka i performansa sa umetnikom Lukatoyboy na dan otvaranja.

Driant Zeneli (Albanija): Driant Zeneli istražuje priče kao transcendentalnu silu i vrata u moguće realnosti. U interakciji sa novijim arhitektonskim nasleđem lokaliteta, on podriva naizgled nepromenjivi poredak i time omogućava metamorfozu. Jedan od tri filma iz trilogije „Životinje“, Nekada davno… U sadašnjem vremenu (2019 – 2022), čija se radnja odvija u zgradi Glavne pošte u Skoplju, upisanu na listu UNESKO iz 1974, biće predstavljen u prizemlju Kulturnog centra Srbije, zajedno sa istraživanjem za projekat The Valley of Uncanny Lovers (2023) koji se bavi jazom nastalim iz brutalističke arhitekture jednog stambenog bloka u Beogradu, sa nastojanjem da se proširi i obuhvati istraživanja na sličnim lokalitetima u Albaniji i Severnoj Makedoniji.

* SUPSTRAT (definicija): U biološkom smislu, supstrat može biti supstansa ili površina na kojoj organizam raste i živi i na kojoj se podržava. U geologiji, supstrat je površna stena ili sediment na kome se dešavaju hemijski i biološki procesi.