Izložba: 21 dec - 26 jan 2023

„Šta ima novo?“

Otvaranje izložbe „Šta ima novo?“ će se održati 21. decembra 2023. godine u 19 časova u Kulturnom centru Srbije u Parizu.

Projekat „Šta ima novo?“ predstavlja petnaest umetnica i umetnika koji se izražavaju u medijima grafike, slikarstva, videa, skulpture ili rade na graničnim područjima između umetnosti i dizajna. Ujedinjeni su na Doktorskim studijama Akademije umetnosti u Novom Sadu ali ne čine formalnu umetničku grupu. Po rečima iz recenzije projekta Ivone Fregl, istoričarke umetnosti, „ono što ih povezuje jeste aktuelizacija fenomena današnjice u mnogostrukim kontekstima (celebrity kult, odnos prema tradiciji, problematizacija položaja žena, novac kao savremeno božanstvo, odnos tržišta i umetnosti i autentična umetnička istraživanja)“.

Kroz svoja dela ti stvaraoci predlažu matrice za razmišljanje, kritiku i nova estetska rešenja. Oni se uz poetičnost, humor i skepticizam identifikuju sa kartografima, naučnicima, sociolozima, istoričarima, zanatlijama, čak i maskotama u reklamnim kostimima, da bi proširili granice poznatog i ispitali civilizacijske apsurde i ekscese, tradiciju, mitove, sisteme vrednosti i emocije koje umetnost može izazvati. Svaki na svoj način, oni se poigravaju sa značenjima simbola i arhetipova, derealizuju forme, mapiraju duševna stanja, prebacuju posmatračevu percepciju iz realnog u virtuelni prostor, istražuju njegovu pronicljivost i po nekada dobrovoljno drže dela na „čekanju“ da ih publika protumači. Izložba oko koje su okupljeni predstavlja otvoreni sistem, a ne završen proizvod. Ona je poziv na dijalog o duhu vremena u kom živimo. To je dijalog sa stvarima, situacijama, materijalima, izložbenim prostorom ali i sa ljudima. Pažnja! Dok očekujemo da nam se dela sama rastumače, mogli bi smo shvatiti da smo već integrisani u njih. Naše navike i mentalitet se tu konstantno preispituju i iznova definišu. Čak su i uslovi u kojima umetnici izlažu tema njihovog istraživanja.

Danas, ovde, u Kulturnom centru Srbije u Parizu, u kvartu galerija i muzeja, mi prikazujemo mogućnosti, dileme i specifičnosti te umetnosti koja dolazi i donosi novine. Upoznajmo je i uporedimo sa savremenom umetnošću u Francuskoj.

Igor Antić

 

Od 21. decembra 2023. do 26. januara 2024. godine.

 

Fotografija: Sara Apostolović – 1813