Izložba: 11 okt - 27 okt 2023

Nadežda Petrović u Parizu

Izložba „Nadežda Petrović u Parizu”, priređena povodom sto pedeset godina od rođenja srpske umetnice biće otvorena 11. oktobra 2023. godine u 19:30 časova u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Izložbu „Nadežda Petrović u Parizu” organizuje Kulturni centar Srbije u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu.

Nadežda Petrović (1873 – 1915) je bila svestrana ličnost koja se bavila slikarstvom, fotografijom, pedagoškim radom, likovnom kritikom, ženskom emancipacijom, kolektivnim delovanjem, kao i društveno-političkim pitanjima, u periodu istorijskih i umetničkih previranja početkom 20. veka. Sa vremenske distance veće od jednog i po veka, umetnost Nadežde Petrović može se sagledati kao pionirski poduhvat žene koja je gotovo u svemu čime se bavila bila predvodnica, a najviše na umetničkom polju.

Nadeždin pristup slikarstvu je rezultat školovanja u Minhenu i boravaka u Parizu i Italiji, ali i konstatnog vraćanja Srbiji koje se reflektuje kroz teme koje nose predžnak nacionalnog. Njeno slikarstvo prepoznato je kao modernističko i može se podeliti na nekoliko perioda: vreme školovanja u Minhenu, srbijanski period u više faza, prva rana kada stvara u stilu impresionizma, i kasnije kada nastaju dela bogatog kolorističkog ekspresionizma; potom odlazi u Pariz gde nastavlja sa usvojenim kolorizmom i dostiže potpunu zrelost, i na kraju ratni period, kada uz učešće u njemu kao bolničarka, slika dela inspirisana rodnim podnebljem, u stilu ekspresionističkog kolorizma.

Autorke izložbe, Mišela Blanuša i Katarina Krstić, kustoskinje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, priredile su umetničko-dokumentarnu izložbu koja prezentuje život i umetničko delo Nadežde Petrović, sa fokusom na njen kratak ali umetnički vrlo intenzivan i značajan boravak u Parizu, u periodu od 1910. do 1912. godine – Pariski period njenog stvaralačkog opusa. Izložba je podeljena na dva segmenta. Prvi segment (fotografije, privatna prepiska, kao i filmovi o životu i umetničkom radu) prikazuje narativ iz života umetnice koji kroz jedan lični aspekt osvetljava njen boravak i život u Parizu i tako objašnjava veoma značajan trenutak njenog stvaralaštva. Drugi segment predstavlja i istorijski značajan likovni opus nastao tokom njenog boravka u francuskoj prestonici,– reprodukcije najznačajnijih umetničkih dela iz ovog perioda i kratke tekstualne stilsko-formalne elaboracije o njima će biti predstavljene.

Muzej savremene umetnosti se zahvaljuje na pravu za korišćenje i reprodukovanje dokumentarnog materijala: gospodinu Milošu Kolaržu, Narodnom muzeju Srbije, Umetničkoj galeriji Nadežde Petrović u Čačku, Spomen-zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, Radio televiziji Srbije, Jesenjem salonu Pariz (Salon d’Automne), Atelijeru Ivan Meštrović u Zagrebu, Arhivu Srbije.

Od 11. do 27. oktobra 2023. godine.

 

Ilustracija: Nadežda Petrović, Crveni jahači (Jahači u Bulonjskoj šumi), oko 1910., vl. Muzej savremene umetnosti, Beograd