Predavanje: 08 jun 2023

Vođenje kroz izložbu Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata

Istoričarka umetnosti Gordana Krstić Faj će voditi publiku kroz izložbu „Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata”. Gordana Krstić Faj je veliki deo svog istraživanja posvetila Savi Šumanoviću, jednom od umetnika koji najbolje ilustruje francusko-srpske veze u umetnosti.

Ovde, u Parizu, gradu kojem se Šumanović vraćao u stvarnoj i slikarskoj realnosti tokom čitavog međuratnog perioda, postavka se fokusira na  njegova dela izlagana na pariskom Jesenjem salonu i Salonu nezavisnih tokom treće decenije 20. veka. Tada je umetnik uspostavio i direktne relacije sa savremenim realističkim tendencijama: Lotovim klasičnim realizmom, purizmom Ozenfana i Žanerea, Ležeovim novim realizmom, Pikasovim i Derenovim neoklasicizmom, uticajima Kislinga, Erbena, Utrila i drugih pripadnika Pariske škole.

Šumanovićeva pojedina dela ili čitavi ciklusi, nastali u periodu između dva svetska rata, pokazuju direktnu povezanost sa realističkim tendencijama evropskog modernizma, izdvajajući ga u red najznačajnijih umetnika jugoslovenskog kulturnog područja.