Predavanje: 14 jun 2023

Sava Šumanović – slikar pariske škole

Predavanje Sava Šumanović – slikar pariske škole osvetliće aktivnosti mladog umetnika na dominantnoj svetskoj umetničkoj sceni, njegove veze sa francuskom umetnošću i istaknutim ličnostima. Pored toga, prikazaće i osvrte pariskih kritičara na Šumanovićev rad i istaći značaj njegovih pariskih faza. Predavanje će održati istoričarka umetnosti Gordana Krstić Faj.

Sava Šumanović se pariskoj publici prvi put predstavio 1919. godine, u okviru velike Izložbe jugoslovenskih umetnika u Peti paleu (Petit Palais). Tada je zapažen i po prvi put pomenut u pariskoj štampi. U Parizu je boravio tokom tri perioda između 1920. i 1930. godine, uvek nastanjen na Monparnasu, burnom središtu umetničkog sveta. Aktivno je izlagao na pariskim Salonima: na Jesenjem salonu od 1921. a na Salonu nezavisnih umetnika od 1922. godine. Pored toga, 1926. učestvovao je i na dva Salona Franka i Izložbi učenika Andre Lota.

Sava Šumanović je skrenuo pažnju pariske kritike na svoj rad, uprkos izuzetnoj konkurenciji. Osvrte su donosili Floran Fels (Florent Fels), Žak Gen (Jacques Guenne), Žorž Tirpan (Georges Turpin), Gaston de Pavlovski (Gaston de Pawlowsky), Šarl Fegdal (Charles Fegdal) i drugi, u pariskoj dnevnoj i specijalizovanoj štampi (L`Art Vivant, Le Crapouillot, Comoedia, La Revue des beauxart, La Revue litéraire et artistique, Le Journal, Le Petit Parisien). Specijalizovana pariska štampa reprodukovala je nekoliko Šumanovićevih slika. Doručak na travi našao se 1927. i na naslovnoj strani dnevnog lista Komedia (Comoedia), kao jedna od najzapaženijih slika na Jesenjem salonu te godine. Pijani brod je povodom izlaganja na Salonu nezavisnih 1928. reprodukovan i na naslovnoj strani časopisa Krapujo (Le Crapouillot).

Francuska država danas poseduje dve slike Save Šumanovića – Kupačice sa Salona franka iz 1926. godine, koje su deponovane u Muzej lepih umetnosti La Rošela (Musée des Beaux-Arts de La Rochelle) i Muzej Ežen Buden u Onfleru (Musée Eugène Boudin à Honfleur). O istaknutom umetniku pariske škole simbolično svedoče njegove četiri kompozicije iz 1927. godine, smeštene na jednom od stubova kultnog restorana Kupola na Monparnasu.