Predavanje: 17 jun 2023

Radionica – Umetnice u likovnoj umetnosti

Radionica na temu « Umetnice u likovnoj umetnosti » je usmerena na istraživanje kroz umetničko iskustvo tehnikom kolaža kojise koristi kao kognitivno sredstvo za stvaralački proces. Radionicu organizuje Ratka Lugumerski Teber, osnivač kreativnog ateljea Formid’Art.

Učesnicima će ukratko biti predstavljen istorijat razvoja kolaža. Uz pomoć fotografije pristupiće se različitim stilovima i mogućim umetničkim interpretacijama. Kolaž ćemo predstaviti kao diverziju, preusmeravanje, fotomontažu, lirski, konstruktivistički, apstraktni i savremeni kolaž. Kao materijal za rad poslužiće fotografije i fotokopije umetnica i njihovih dela koja su obeležila istoriju umetnosti. Kao što su: Hana Hoh, Frida Kahlo, Mari Loransen, MilenaPavlović Barili, Tamara de Lempicka, Sonja Delone, Džordžija O’Kif , KatarinaIvanović, Nadežda Petrović, Marina Abramović…