Predavanje: 15 jun 2023

Tribina – Stripovane pripovetke srpskog pisca Petra Kočića

Multimedijalni program će predstaviti knjigu Stripovijetke – pripovijetke po motivima Petra Kočića u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Program će obuhvatiti razgovor o knjizi u kojem će učestvovati:

Ljilja Petrović Zečić, direktora Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srbije

Jasmina Ninkov, direktorka Biblioteke grada Beograda

Srđan Vojvodić, grafički dizajner Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srbije

Isidora Injac, urednica kulturnih programa Biblioteke grada Beograda, moderator.

Pored toga, na video-bimu će biti prikazana virtuelna izložba pripovetke Kroz maglu. Pripovetka će biti prikazana na ukupno dvadeset i četiri slajda na srpskom i na francuskom jeziku.

Program je osmišljen s namerom da se francuskoj publici predstavi književno delo srpskog pisca Petra Kočića.